Valituks osutumiseks vajalik häälte arv oli 376, teatab Euroopa Parlament.

Esimest korda Euroopa Liidu ajaloos Euroopa Parlament valis, mitte ainult ei kinnitanud Euroopa Komisjoni presidenti pärast Euroopa Liidu nõukogu ettepanekut, vastavalt Lissaboni lepinguga 2009. aastal kinnitatud reeglitele.

Junckeri poolt hääletas 422 Euroopa Parlamendi liiget, vastu oli 250 ja 47 jäi erapooletuks. Kokku anti 729 häält, millest kümme olid kehtetud.

Euroopa Parlamendi valimistel kõige rohkem kohti saanud partei esindajana esitas Luksemburgi endise peaministri Junckeri Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadiks Euroopa Liidu nõukogu 27. juunil formaalse hääletuse tulemusena. 26 riigi- või valitsusjuhti oli siis Junckeri poolt ja kaks vastu.

Juncker saadab nüüd liikmesriikide juhtidele ametlikud kirjad, milles palub esitada Euroopa Komisjoni liikmete kandidaadid.