„Kõik määratud sihtmärgid hävitati. Vaenlane kandis märkimisväärseid kaotusi elavjõus ja tehnikas. Antud õhulöögid paralüseerisid diversiooni- ja terroristlike grupeeringute tegevuse ning nurjasid nende aktiivse tegevuse. Terroristide grupeeringutes levib paanika,“ teatas Ukraina kaitseministeerium Interfax-Ukraina vahendusel.

Teadetekohaselt anti õhulöögid miinipildujate, tankide ja õhutõrjesuurtükkide vastu Luganski lennuvälja piirkonnas. Veel kaks lööki anti võitlejate arvukate üksuste vastu Izvarõne piiripunkti piirkonnas. Õhust rünnati ka „kadõrovlaste“ baasi Lõssõtšanskis, mille võitlejad paigutasid Ukraina rahvuskaardi varem hõivatud väeosa territooriumile, teatas kaitseministeerium.

Objektide koordinaadid, mille vastu õhulöögid anti, saadi kaitseministeeriumi teatel isikutelt, kes on separatistide ridadest lahkunud, ning pealtnägijatelt, kes on valmis relvad maha panema ja Ukraina relvajõudude poole üle tulema.