Samal ajal on konflikti Krimmis, mille elanikkonnast märkimisväärse osa moodustavad tatarlased, juba iseseisvalt sekkunud üks Venemaa föderatsioonisubjektidest – Tatarstan, vahendab UNIAN.

Riigiduuma julgeolekukomitee esinaine Irina Jarovaja pidas aga sündmusi Ukrainas heaks põhjuseks kriminaalkaristuse kehtestamiseks natsismi rehabiliteerimise eest.

Venemaa parlamendi allikate teatel algatab muudatuste tegemise uue föderatsioonisubjekti Vene Föderatsiooni koosseisu vastuvõtmise korra seadusse erakonna Õiglane Venemaa fraktsioon.

Praegu näeb seaduse paragrahv 4 (uue subjekti Vene Föderatsiooni vastuvõtmise tingimused) ette, et otsus teise riigi või selle osa Vene Föderatsiooniga ühinemise kohta peab olema tehtud Vene Föderatsiooni ja selle välisriigi vastastikusel nõusolekul, mida kinnitatakse rahvusvahelise lepinguga. Seda protseduuri tahetakse lihtsustada nii, et territooriumi ühinemiseks piisab „rahva tahteavaldusest“, mida väljendatakse näiteks referendumi vormis.

Seda, et selline seaduseelnõu esitatakse riigiduumale, kinnitas Õiglase Venemaa fraktsiooni esimehe esimene asetäitja Mihhail Jemeljanov. Riigiduuma esimene asespiiker, Ühtse Venemaa esindaja Aleksandr Žukov ütles neljapäeval, et SRÜ kodanikele lihtsustatud korras Vene kodakondsuse andmise küsimuse kallal ei töötata mitte ainult fraktsioonides, vaid ka presidendi administratsioonis ja valitsuses.

Pärast seda, kui saadikud tutvuvad üheskoos olukorraga, otsustab riigiduuma Ukraina olukorra kohta eriistungi korraldamise otstarbekuse, teatas Žukov. Et kõik muutub väga kiiresti, võib see toimuda lähipäevadel mitteplenaarses korras.