„Krimlased, Ukraina rahvusäärmuslaste põhiseadusevastase relvastatud formeeringute toetusel võimuhaaramise tulemusena on rahu Krimmis ohtu sattunud. Eilsed kokkupõrked Krimmi parlamendi hoone juures, mis viisid verevalamise ja inimohvriteni, on riiki kägistava poliitilise äärmusluse ja vägivalla võimutsemise tagajärg. Ukraina on liikumas täieliku kaose, anarhia ja majandusliku katastroofi poole. Nendes tingimustes võtab Krimmi autonoomse vabariigi ülemnõukogu kui Krimmi autonoomse vabariigi kõrgeim esindusorgan, tuginedes tema valinud krimlaste tahteavaldusele, omale kogu vastutuse Krimmi saatuse eest. Lähtudes demokraatia aluskaanonitest, peab Krimmi parlamendi presiidium ainsaks võimalikuks väljapääsuks kujunenud olukorrast otsese rahvavõimu põhimõtete kasutuselevõttu. Oleme veendunud, et ainult ülekrimmilise referendumi läbiviimine autonoomiastaatuse täiustamise ja selle volituste laiendamise küsimuses lubab krimlastel enestel ilma välise surve ja diktaadita määrata kindlaks autonoomia tulevik,“ öeldakse pöördumises UNIAN-i vahendusel.