Mõtiskledes ajaloolase Ago Pajuriga Eesti ajaloo rõõmuhetkede üle, siis tõdes ka tema, et tegelikult võime me rahvana rõõmustada.

"Vaieldamatult, eriti praegu, vabariigi aastapäeval, ei saagi muud esile tuua kui iseseisvuse loomist ja taastamist. Ja kuigi seda on vahepeal tüütuseni leierdatud, aga tuleb pidada oluliseks ka seda, et neid rahvaid on küll ja küll, kes ei ole jõudnud iseseisvumiseni, siis seda tuleb pidada kõige tähtsamaks. Sest ilma oma riigita - võib tõepoolest kahelda, kas oleksime 20. sajandi kataklüsmidest läbi tulnud ja meist räägitaks täna vaid ajalooraamatutes..."

Pajuri sõnul tasub tähele panna ja märgata ka seda, et hoolimata kõigest on meie olemasolu rahvana ka täna tõestuseks, et meil ongi läinud hästi. "Venemaa-Liivimaa sõda või Põhjasõda ja mõlemad maailmasõjad ja nõukogude okupatsioon - nad on kõik rahva alles jätnud, kuigi tohutute kaotustega." Seega midagi head võib leida kõikidest ajaloosündmustest.

Neid nimesid, kes meie ajaloos ära märkimist väärivad on aga samuti päris palju. Vaata videost!