Kuna prokuratuuril ei ole võimalik süüdistuskokkuvõtet süüdistatavatele üle anda, edastatakse dokumentide koopiad koos tõlgetega nende kaitseadvokaatidele ning Venemaa peaprokuratuurile, mis on Leedu seaduste kohaselt üleandmisega samaväärne, teatas Leedu peaprokuratuur BNS-i vahendusel.

Aktis sisaldub 16 episoodi, mille hulgas on rünnakud piiripunktidele, relvade röövimine, kehavigastuste tekitamine ja tulistamine. Süüasjas on ohvritena loetletud ligikaudu 39 inimest, kellest suurem osa on Leedu kodanikud.

"Ehkki uurimine on lõppenud ja kõik dokumendid on edastatud kohtule, jätkub kaitsealuste rahvusvaheline tagaotsimine," seisab peaprokuratuuri pressiteates.

Mõlemad süüdistatavad viibivad eeldatavasti Venemaal, kuid Vene võimuorganid on keeldunud neid Leedule välja andmast.

Kohtuistungid leiavad seetõttu aset süüdistatavate kohalviibimiseta, mis on sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegude puhul lubatud.