Mälestustalituse raames käidi president Konstantin Pätsi perekonna rahulas, riigivanem August Rei haual, president Lennart Meri haual, Eesti päästekomitee liikme dr Konstantin Koniku haual ja peaminister presidendi ülesannetes eksiilis Aleksander Warma haual.