Meie statiskaamet on juba ammu lootusetult segamini ajanud kodakondsuse ja rahvuse. Nende arv, kes statiskaameti andmetel on eestlased, on suurenenud, aga, nagu on varem teatanud kõik meie tõsiseltvõetavad demograafia teadlased, on paljud venelased, esmajärjekorras endised julgeoleku töötajad, hakanud endid lihtsalt määritlema eestlastena, jäädes samas nagu Yana Toom, Eesti-vaenulikeks venelasteks. Statiskaameti andmetel on venelaste protsent kogu viimase 17 aasta jooksul püsinud umbes kolmandiku, aga fakt on see, endiste okupantide sugulasi lubavad meie tobedad seadused ikka veel piiramatul arvul sisse voorida samas kui eestlased põgenevad massiliselt oma kodumaalt.

Riigikogu valimisteks registreeritute arv tõusis 1992. aastast (678 570), 2011. aasta valimisteni (947 910) umbes 40%. Eestlasi ei ole kuskilt juurde tulnud, vastupidi, eestlaste arv vähenes nende aastate jooksul negatiivse iibe ja väljarände tõttu. Registreerinute arvu kasv näitab seega vene valijate proportsiooni kasvu Eesti elanikkonnas. Kui see ületab 50% võib arvata, et eestlased on jäänud vähemusrahavaks oma põlisel kodumaal ja Stalini genotsiidi ja ümberrahvustamise poliitika on jõudnud lõpusirgele.

Eesti järjest kiirenevas venestamises on otseselt süüdi Eesti ajaloo kõikide aegade kõige suurem viga, esimese Mart Laari valitsuse otsus eirata Genfi konventsiooni ja põlistada kõik vene okupandid ja nende järeltulijad Eesti alalisteks kodanikeks ja seega tulevasteks kodanikeks. Lennart “Nikolajev” Meri jätkas. Ta põlistas oma juulilepetega elanikeks veel umbes 20 000 eriti Eesti-vaenulikku punaarmeelast ja julgeoleku agenti, koos perekondadega umbes 100 000 venelast.

Ainuke lootus, et meie kodumaa püsiks iseseisva riigina, kus valitseb põlisrahvas, on kehtestada moratoorium kodakondsuse kinkimisele endistele okupantidele ja nende järeltulijatele, tühistada seadused mis lubavad nende sugulastel asuda Eestisse, läbi vaadata kõik varasemad kodakondsuse andmised ja tühistada need paljud, mis on antud võltsdokumentide alusel.

Tasuks ka lubada Eestist jäädavalt ja alatiseks lahkuda kõikidel venelastest vangla elanikel, kes, muide, moodustavad enamuse Eestis asuvatest kurjategijatest ja vangidest. Iga sellise ülalpidamine maksab rohkem kui ühe pensionäri toetamine.