Esimene põhimõte on „evolutsioon, mitte revolutsioon“ (Nazarbajevi sõnul ületati revolutsioonide limiit juba eelmisel sajandil), teine - „võrdsus ja konsensus“ (selle asemel, et jagada riigid peamisteks ja teisejärgulisteks) ja kolmas - „globaalne tolerantsus ja usaldus“. Neljas ja viies põhimõte on Nazarbajevi sõnul „globaalne läbipaistvus“ ja „konstruktiivne mitmepolaarsus“, vahendab Lenta.ru.

Ettepanekuga asutada ülemaailmne foorum tuli Nazarbajev välja 2011. aasta lõpus. „Kahjuks näitavad G-20 ja G-8 formaadid nende ebaefektiivsust, pole isegi alustatud ülemaailmse kriisivastase plaani arutamist. Ma teen ettepaneku laiendada radikaalselt kogu maailma jaoks kriisivastaste lahenduste otsimisest osavõtjate arvu,“ ütles Nazarbajev.

G-Globali töökohaks pakkus Nazarbajev Astana majandusfoorumit. Viimase veebilehele on loodud vastav alajaotus, kus kasutajad arutavad erinevaid majandusküsimusi.

Varem on Kasahstani president teinud ettepaneku võtta kasutusele uus ülemaailmne valuuta (vastukaaluks olemasolevale süsteemile, kus sellele staatusele pretendeerib USA dollar). Ta selgitas, et inimkond läheks ühisvaluuta kasutuselevõtuga „defektalismist“ üle „akmetalismile“ (viimane mõiste tulevat sõnast „akme“, millega vanad kreeklased tähistasid arengu kõrgemat staadiumi). Nazarbajevi sõnul saaks uus valuuta „ülemaailmse iseeneslikult kasvava rikkuse“ aluseks, mis omakorda muutuks uue maailma liikumapanevaks jõuks.