Alates 19. sajandi algusest on Doonau jäänud ilma enam kui 80 protsendist oma allikateks olevatest lisajõgedest ja soistest aladest, teatab Euobserver.

World Wildlife Fundi (WWF) andmetel on olukord inimtegevuse tagajärjel halvenemas. Muu hulgas ohustab jõge Euroopa Liidu poolt plaanitav Trans-Euroopa võrgustik, mis ähvardab kahju teha metsikutele jõe osadele Saksamaal Baieris, Austrias Wachau orus ja Ungaris, Serbias ning Rumeenias olevas Alam-Doonaus.

WWF hoiatab, et kanalite juurde rajamine hävitab liigirikkust ning soiseid alasid, mis omakorda tekitab probleeme üleujutuste kontrollimisega. Ühtlasi alanevad veetasemed, mis ohustab 20 miljoni inimese joogivee kättesaadavust.

Doonaul on sageli toimunud hävitavad kevadised üleujutused. 2006. aastal tõusis jõgi rekordtasemele ning tekitas ulatuslikku kahju Ungaris, Serbias, Rumeenias ja Bulgaarias.

2004. aastal toimunud üleujutuse järel asusid jõe vesikonnas olevad riigid tegema omavahelist koostööd looduskatastroofide ära hoidmiseks. Muu hulgas kaardistati ohutsoonid ning loodi juurde valgalad, kuhu vesi üleujutuste ajal juhtida.

WWF nimetas kokku kümme jõge, mis on kõige ohustatumas kategoorias, Doonau on ainus ohustatud Euroopa jõgi. Viis ohustatud jõge on Aasias — Jangtse, Mekong, Salween, Ganges ja Indus. Ladina-Ameerikas on ohustatud La Plata ja Rio Grande, Aafrikas Niilus, Austraalias Murray-Darling.