Meelis Paavel

Töötukassa vahetab nime: olemasolev on töötuse mõistes liigselt kinni Hea lugeja, mis võiks saada töötukassa uueks nimeks?  (119)

16.mai 2018 13:08

Wendres sõlmiti koostöölepingud

13.november 2014 06:19

Registreeritud töötute arv väheneb  (13)

10.september 2014 10:26