Kaitsepolitseiamet (Eesti)

Kaitsepolitseiamet (Eesti)

Kaitsepolitseiamet on Siseministeeriumi haldusalas tegutsev valitsusasutus, mille ülesandeks on riigi sisejulgeoleku tagamine teabe kogumise ja ennetusvahendite kasutamise abil ning süütegude uurimine Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud ulatuses.

Kapo pidas kinni Eesti Raudtee juhatuse liikme Läbi otsiti ka ettevõtte Vopak E.O.S. kontor  (123)

15.detsember 2017 20:34

Toobal lahkub Keskerakonna peasekretäri kohalt ja poliitikast Loe Toobali kirja erakonnakaaslastele  (258)

16.mai 2016 18:58

Eesti peamoslem kurvastab  (25)

14.jaanuar 2015 08:51