Monika Heinrand, maanteeameti ennetustöö osakonna juhataja kinnitab, et teleri vaatamine on ilmselgelt kõrvaline tegevus, mis häirib oluliselt juhi keskendumist sõiduki juhtimisele ning seab ohtu nii tema enda kui teised liiklejad.

"Iga sekund võib õnnetuse ärahoidmisel olla määrava tähtsusega ning jälgides telerit on juhi reageerimiskiirus tavaolukorraga võrreldes palju aeglasem ja lülitudes ühelt tegevuselt pidevalt teisele ümber, ei suuda aju ohuolukorras eraldada olulist väheolulisest," ütles Heinrand Delfile.

PPA pressiesindaja Maria Gonjaki sõnul on teleri või mõne muu ekraani vaatamist (peale nutitelefoni) on täheldatud pigem veokijuhtide puhul, sõiduauto juhtide puhul ei ole sellise "trendi" tõusu märgata.

"Igal juhul aga on ohutuse ja turvalisuse vaates iga tegevus, mis juhi tähelepanu juhtimiselt kõrvale viib või tema ümbritseva tajumist mõjutab potentsiaalselt ohtlik, mille tagajärjel võib tekkida liiklusohtlik olukord või juhtuda liiklusõnnetus," kinnitab PPA pressiesindaja maanteeameti esindaja öeldut.

"Seetõttu soovitame enne autosse istumist ja sõitma asumist oma tegevused läbi mõelda ja kui teel tuleb ette olukord, kus tuleb tegeleda millegi muu kui juhtimisega, sõiduk seisma jätta ja jätkata sõitu siis, kui sellele saab rahulikult keskenduda. Rahatrahv autoroolis kõrvaliste asjadega tegelemise eest algab 12 eurost ja küündib 80 euroni. Kui selle teoga on tekitatud liiklusoht, siis võib karistuse suurus olla kuni 400 eurot ning juhtimisõiguse äravõtmine kuni kuueks kuuks. Politsei vaatab kõiki juhtumeid eraldi ja rahatrahvi määramise kõrval kasutame sageli võimalust juhtida autojuhi tähelepanu toimepandud rikkumisele ning rääkida võimalikest kaasnevatest tagajärgedest," sõnas Gonjak.