PPA pressiesindaja Seiko Kuik kinnitas, et 3. juunil Tallinn-Narva maanteel vastassuunavööndis sõitnud Andreile määrati rahatrahv ja lisakaristusena võeti temalt kolmeks kuuks juhtimisõigus.