Kohalike sõnul on hetkeseisuga seal alles ainult mudalaigud. Nad on mures, et kui tegu on rahvuspargiga, siis kas üldse lubatakse sedasi kopp maasse lüüa ja lasta rahvuspargis järv tühjaks? Elanike arvates on järve kuivatamise põhjuseks puidu metsast väljavedu, mille eest vastutab Valga Puu OÜ.

OÜ Valga Puu on Kiivite (pindala 110 ha) kinnistu omanik. Ettevõtte omanik Andres Olesk ütles kodanike muret kuuldes, et kuna Kiiviti järve väljavool (Ujuste oja) oli kobraste tegevuse tõttu üle ujutatud ning mets vee all, siis Valga Puul, kui metsaomanikul tekkis soov ja ka kohustus antud probleem lahendada. "Erametsakeksus annab toetust olemasolevate kuivenduskraavide puhastamiseks ning Valga Puu tellis kuivenduskraavide korrastamiseks uuendustööde kava. Uuendustööde kava alusel oli ette nähtud korrastada OÜ Valga Puu kinnisasjal Kiivite kuivenduskraave 2720 m ulatuses ning lisaks rajada voolunõvasid 615 m ulatuses. Uuendustööde kava on kooskõlastatud Riigimetsa Majandamise Keskusega," ütles Olesk.

Maaparandusehitisel Kiivite mets teostas 2016. aasta talvel uuendustöid.
Kiivite järve väljavoolust 110 m ulatuses ei ole uuendustöid teostatud. Uuendustööde käigus eemaldati koprapaisud ning sete kraavist. Süvendatud Ujuste oja ei ole.

"Valga Puu on antud teemast teadlik ja meile teadaolevalt on läbi viidud ka Keskkonnainspektsiooni poolt menetlus, mis peaks olema lõpetatud, kuna Valga Puu poolt tellitud tööd on vastavuses uuendustööde kavale ning ei ole nö järve tühjaks pumbatud," rääkis Olesk Vale Puu tegevusest Kiiviti järve ümbruses.

"Kui järve väljavoolust eemaldatakse koprapaisud, siis on loomulik, et vesi paisu taga alaneb ja alanes ka järve veetase, saavutades oma loomuliku loodusliku olukorra. Enne tööde teostamist oli suur osa Kiiviti kinnistu metsast vee all ning lisaks sellele ka naaberkinnistud," selgitas sealseid hooldus- ja kuivendustöid teostanud firma juht.

Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni looduskasutuse spetsialisti Henno Peegeli sõnul tellis Kiivite kinnistu omanik OÜ Valga Puu kuivenduskraavide korrastamiseks uuendustööde kava ettevõttelt OÜ AAB Ekskavaator ning kava on nõuetekohaselt kooskõlastatud Riigimetsa Majandamise Keskuse ja Keskkonnaametiga. "Kiiviti järve väljavoolust 110 m ulatuses ei ole kuivenduskraavide töid teostatud, seega kuivendustöödel puudub mõju järve veetaseme langusele. Uuendustööde käigus eemaldati ka koprapaisud ning sete kraavist, mis alandasid veidi veekogu veetaset," selgitas Keskkonnaameti spetsialist.

"OÜ Valga Puu eemaldas järve väljavoolust koprapaisud, kuna suur osa Kiivite kinnistu metsast ja ka naaberkinnistutest olid jäänud kobraste tegevuse tõttu vee alla. Kopratammi likvideerimisega alanes ka vesi paisu taga ning järve üldine veetase. Praeguseks on veepind alanenud ca 30 cm, mis ei tohiks järve vee-elustikule ohtu osutada. Vastupidi, tõenäoliselt ongi praegune veetase loomulik veekogu veetase, kuna kobras oli oma tegevusega selle tavapärasest kõrgemale tõstnud. Kuna Kiiviti järve keskel on piisavalt veepinda ja järve ääred on laialt öötsikulised, pole põhjust vee-elustiku pärast muretseda," selgitab Peegel ja ei näe kohalike mureks põhjust.

Keskkonnainspektsioonile laekus 5. mail 2016 kaebus, et Kiiviti järv on muutunud mudalompideks. Põhjusena nimetati järve läheduses teostatud kuivendustöid. Keskkonnainspektsioon kontrollis teadet 6. mail ning selgitas välja, et rikkumist ei toimunud – kõik töödeks vajalikud dokumendid ja kooskõlastused olid ettevõttel olemas.