Kui varem oli investeeringu suuruseks plaanitud 378 983 eurot, millest omaosalus moodustas 146 000 eurot, siis nüüd on tööde maksumuseks kavandatud lausa 973 000 eurot omaosalusega 740 017 eurot. Kulude kasv – kokku 594 017 eurot – plaanitakse katta laenuga.

„Kättesaadavate materjalide põhjal võib eeldada, et Orissaare vallavalitsus on esitanud eelarvesse ainult energiasäästu projektiga seonduva, kuid kaasnevate töödega ei ole objekti kogumaksumuse juures arvestatud,” ütles valla ehitusinsener Urmas Sepp.