Hundijahti on lubatud pidada varitsus- või hiilimisjahina 1. novembrist 28. veebruarini. Hiiu- ja Saaremaal on hundijaht lubatud kuni 31. märtsini, kuid kõik Saaremaale välja antud hundilaskmise load on tänaseks realiseeritud.