Nimelt on kõnealune raha mõeldud keskerakondlasest volikogu liikmele Mihkel Undrestile kuuluva Mõntu sadama faarvaatri süvendamiseks ja puhastamiseks ning kaldarambi väljaehitamiseks laeva aparellile. Mõntu arendamine peaks tähendama, et kaalukausil on just Mõntu-Ventspilsi liin.