Esimene variant oli huvirühmade esindajatest koosnev kogu, mis pandi kokku ühes piirkonnas elavate või sellega tihedalt seotud huvirühmade esindajatest.