Eilse otsuse järgi moodustatakse Saaremaa vallavalitsuses kaheksa osakonda: ehitus- ja planeeringuosakond, keskkonnaosakond, majandus- ja haldusosakond, haridus- ja noorsootöö osakond, kultuuri- ja spordiosakond, sotsiaalosakond, arendus- ja kommunikatsiooniosakond, tugiteenuste osakond. Samuti kuulub vallavalitsuse kui ametiasutuse koosseisu struktuuriüksustena 12 teenuskeskust: Kihelkonna, Kärla, Laimjala, Leisi, Lümanda, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Salme, Torgu, Valjala. Vallavanema otsealluvusse luuakse sisekontrolöri teenistuskoht.