Ametniku igapäevatööde hulka kuulub oma silmaga objektide ülevaatamine, et hiljem komisjonis nendest adekvaatne pilt anda. Valjala koguduse õpetaja Hannes Nelise sõnul koguneb komisjon 18. novembril.