Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta kommenteeris, et esimese eelistusena tuleb ratastoolis inimesele kätte anda kandidaatide nimekiri ja kirjutamisalus, et ta saaks ise valimissedelit täita. Tugiisik lubatakse juurde, kui inimene ei saa isegi siis ise hääletada.

"Ehk et puue peab olema sellise iseloomuga, et inimene ei saa ise kirjutada ja/või ise hääletuskasti sedelit panna, siis saab tugiisik aidata," selgitas Pakosta.