Elektrooniliselt hääletas 186 034 inimest. Jaoskonnas tegi otsuse 120 474 inimest, neist väljaspool elukohta 48 016 inimest.

Kõige aktiivsemad valijad olid Tartu linna, Valgamaa ja Jõgevamaa inimesed. E-hääli andis 16,9 protsenti eelhääletusel osalenuist.

Valimispäeval, 15. oktoobril on kõik valimisjaoskonnad avatud kella üheksast kuni kaheksani õhtul. Valimispäeval saab hääletada üksnes oma kodukoha valimisjaoskonnas ning eelvalimiste ajal antud häält muuta ei saa. Terviseseisundi tõttu või mõne muu mõjuva põhjusega on võimalik valimispäeval ka kodus hääletada.