Praegune majandus- ja taristuminister, Keskerakonda (KE) kuuluv Kadri Simson kandideerib Pärnu linnas. "Olen pärnakatele lubanud, et kui Keskerakond saab uues Suur-Pärnu omavalitsuses suurima toetuse, siis asun tööle Pärnu linnapeana ja loobun ministri positsioonist. Seega osalen valimistel, et viia ellu meie programmi Pärnu linnavalitsuses," sõnas minister Simson Joale.

Teised valmistel osalevad ministrid, nende hulgas ka Simsoni erakonnakaaslased, pole otsesõnu välja öelnud, et nad on nendel valimistel peibutuspardid, aga mitte keegi teine ei ole nendest nõus ministriametist loobuma, et kohe kohalikus omavalitsuses tööle asuda. Ministrid Reps ja Ossinovski isegi ütlevad, et nad kandideerivad enda piirkondades just erakondade toetuseks.

Maaeluminister Tarmo Tamm (KE), kes kandideerib Põlva vallas, ütleb, et tema ennast peibutuspardiks ei loe. "Valimine annab ka vastutuse ja kohustuse. Ministriamet on väga ajutine ja ametist lahkudes lähen kohe volikokku, aga enne pean osutuma valituks. Kindlasti ei loobu ma ministrikohast vähemalt selle aasta lõpuni, selle ajani kui Eesti on EL-i eesistujariik," sõnas minister Tamm.

Siseminister Andres Anvelt (SDE), kes kandideerib Tallinnas, ütles: "Kindlasti lõppeb see ministrikoht ülejärgmise aasta kevadel, kui lõpeb selle valitsuse mandaat, ja sel juhul ei ole mul mingisugust poliitilist ega legitiimset probleemi asuda tööle kohalikku omavalitsusse. Ministrina saan kindlasti panustada ühe või teise Eesti asumi heaolu parandamisse."

Rahandusminister Toomas Tõniste (IRL) kandideerib Viimsi vallas. "Olen kandideerinud Viimsis varem ning olin seal veel hiljuti volikogu esimees. Mulle tundub loomulikuna kandideerida koduvallas. Volikogud valitakse neljaks aastaks ja ministri ametiaega on praegusel hetkel veel umbes poolteist aastat, siis jõuan valituks osutuna panustada kohaliku elu edendamisele veel küll ja küll,“ sõnas minister Tõniste.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva (IRL) kandideerib Türi vallas. "Olen läbi kõigi aastate püüdnud igal moel kaasa aidata kodupaiga arengule, seda ka poliitilise töö kaudu. Ka eelmistel valimistel riigikogu liikmena volikokku kandideerides ütlesin valijatele, et valituks osutudes ei asu ma volikogus tööle enne, kui riigikogu volitused lõpevad. Olen ka nüüd kandideerides selgelt öelnud, et volikogu liikmeks asun ministritöö lõppedes, mis korraliselt peaks olema 2019. aastal. Arvan, et minu poolt oleks autu ministri positsiooni taha pugedes meie meeskonda Türil alt vedada ja mitte kandideerides valida mugavam tee," sõnas minister Iva.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo (SDE) kandideerib Viimsi vallas. "Olen töötanud Viimsi vallavalitsuses kaks aastat abivallavanemana ning tean, mis võimalused ja probleemid koduvallas on. Kui osutun valituks Viimsi volikogusse, siis pärast ministriametit kavatsen selle töös ka aktiivselt osaleda. Kuna KOV valimisi 2019. aastal ei toimu, siis tuleb valikud homse osas langetada täna," sõnas minister Palo.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps (KE) kandideerib Tallinnas. "Juba siis, kui mind nimetati Keskerakonna esinumbriks Nõmmel, ütlesin, et osalen kohalikel valimistel eeskätt Keskerakonna toetuseks. Ministriametist loobumine antud hetkel ei tuleks kõne alla, sest pooleli on olulised protsessid ning ministri järsk vahetumine aeglustaks nende lõpule viimist. Samas olen valmis osalema volikogu töös kohe, kui see on jälle võimalik," sõnas minister Reps.

Kultuuriminister Indrek Saar (SDE) kandideerib Tallinnas. "Kandideerin, sest mulle läheb korda, milline on Eesti pealinna käekäik. Loodan, et valijatel on piisavalt aega ja huvi, et tutvuda erinevate erakondade valimisprogrammide sisu ja kandidaatide taustaga ning julgust esitada täpsustavaid küsimusi. Otsuse volikogu töös osaleda langetan pärast ministriameti lõppu," lausus minister Saar.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski (SDE) kandideerib Tallinnas. "Kindlasti on üks kaalukas argument see, et valitsuse liikme korralised volitused lõppevad pooleteise aasta pärast ja pärast seda on inimestel loomulikult võimalik osaleda ka volikogu töös, kuna volikogu mandaat on oluliselt pikem. Selleks, et suurendada oma erakonna võimalusi teha Eesti pealinna juhtimises ainuõige pööre, andsin erakonna esimehena nõusoleku kohalikel valimistel kandideerida. Olen algusest peale öelnud, et minu kandideerimine on esimehe toetus meie tugevale Tallinna meeskonnale," rääkis minister Ossinovski.

Riigihalduse minister Jaak Aab (KE) kandideerib Tallinnas. "Mina soovin olla oma piirkonnaga enam kursis, seista oma erakonna ja valijate eest. Ma usun, et neid, kes ameti tõttu volinikustaatuse ajutiselt peatavad, on mitmeid. Ma ei usu, et kõigil volikogudesse kandideerijatel on selge eesmärk koheselt oma mandaati realiseerima hakata," ütles Aab.

IRL-i kuuluv keskkonnaminister Siim Valmar Kiisler püüab hääli Nõmme piirkonnas.

Peale ministrite osalevad valmistel ka mitmed riigikogu liikmed, nende seas ka Reformierakonna liige Liina Kersna. Riigikogu liikme sõnul peavad kandidaadid valijatega ausad olema ja nendele oma kavatsused selgeks tegema. "Iga kandideerija peaks ütlema ühemõtteliselt, kas ta kavatseb valituks osutudes osaleda volikogu töös või kandideerib ta pigem erakonnakaaslaste toetuseks. Sellest lähtuvalt saab valija teha teadliku otsuse," sõnas Kersna.

Ta ei näe probleemi töötada nii Põhja kui Lõuna-Eestis. "Käin riigikogu liikme töö tõttu praktiliselt iga nädal Kagu-Eestis, harvad ei ole nädalad kui sõidan kaks korda edasi-tagasi. Põhja-Eesti inimestele võib tunduda Võru kauge piiriäärse paigana. Minu jaoks on Võru teine kodu, kus ma käin väga tihti. Selleks, et teha tööd Võru linna volikogus ja komisjonis, ei näe ma põhjust loobuda pea 2500 Kagu-Eesti inimese poolt antud mandaadist. Minu jaoks ei ole probleem osaleda Võru linna volikogu ja komisjoni töös," lisas Kersna.

Kahel toolil istumist ehk ministri või riigikogu töö kõrvalt ka volikogu tööd tegemist on varasemalt kritiseerinud Vabaerakonna juht Artur Talvik, kes ka ise riigikogusse kuulub. "Mina kui kogu Vabaerakond arvame, et peibutuspartide valimistel kasutamine on räige valija petmine. Meie otsustasime, et meie riigikogu liikmed valimistel ei kandideeri. Meie leiame, et piirkonda suudavad kõige paremini esindada just valimisliidud," sõnas Talvik.

"Pettus seisnebki selles, et need inimesed ei lähe tööle kohalikele kohalikesse omavalitsustesse. Kui lähevadki, siis nad ei suuda süveneda kohalikesse asjadesse. Tuntud poliitnägu tõmbab sinna nimekirja sisse inimesi ja ustavaid parteisõdureid, kes ei käitu kohaliku elu edendajana, vaid partei juhtnööride järgi. Eriti räige vorm on ministrite osalemine," rääkis Talvik.

Vabaerakonna juht lisas, et Vabaerakond on kategooriliselt kahel toolil istumise vastu ning et nemad on teinud korduvaid ettepanekuid kahel toolil istumise tagasi lükkamiseks.

Nelja päeva jooksul ei õnnestunud kätte saada justiitsministrit Urmas Reinsalu ja välisminister Sven Mikserit.