Ükski riik ei suudaks eksisteerida ilma oma rahvata, ja ei ole selles osas teistmoodi ka Eesti. Seega otsustasime meie riigi 100. sünnipäeva puhul läheneda riigi ajaloole loominguliselt, rääkides saja Eesti pere lood.

Tahame kõneleda inimestest, kes elasid esimese vabariigi ajal, et mõista ajastute erinevusi ning muutusi, mida aastad on toonud nende ellu - nii peres, töös, riigis kui ka neis endis.

Vajalik on rääkida ka inimestest, kes elasid Teise maailmasõja ajal ning nende reisidest Rootsi, Soome ja mujale. Rääkida erinevatest sõjakogemustest, metsavendlusest ning ka soomepoistest. Ka naised kes jäid pere üksi toitma kui mees saadeti sõtta ning lapsed, kes sõja ajal kasvasid, peaksid saama rääkida oma loo.

Vaja on ka kuulda inimestest, kes kasvasid Nõukogude ajal ning kes on töötanud kolhoosilautades ja selvekauplustes, lisaks veel ka naljakaid malevalugusid ning pioneerilaagrite mälestusi.

Me tahame kuulda ka noorte perede lugusid, nende inimeste meenutusi, kes on kasvanud peamiselt vabas Eestis ja pole pidanud nägema ei sõjakoledusi ega kommunistlikku poliitpropagandat. Kuulda nende lapsepõlvemälestusi, tunda kaasa nende eluraskustele ning mõista nende unistusi ning ambitsioone.

Igaühel on rääkida oma lugu - selline, milletaolist teistel rääkida ei ole ja mis vajab rääkimist!

Selleks saadame peredele külla ajakirjaniku, kes paneb lood kirja ja sirvime ka pere pildialbumeid. Samuti teeme videointervjuu.

Lood ilmuvad augustist veebruarini nii paberil kui ka veebis.

Kui arvad, et peaksime kuulama kas Sinu või mõne Sinu tuttava pere lugu, anna sellest teada e-mailil ev100@delfi.ee koos lühikirjelduse ning kontaktidega! Me võtame perega ühendust!