Tallinna ülikooli magistrantuuri poliitikatudeng ning naisõigusliku veebikommuuni Virginia Woolf Sind Ei Karda veebikommuuni üks moderaatoreid Martin Paluoja räägib Ekspressile, mis teda ärinaise Reet Hääle vaadete juures häiris ning kurvaks tegi.

Maailmavaadete lõhest ja feminismi üldpõhimõtetest

„Fundamentaalne lõhe on eri maailmavaadete või suhtumiste vahel, see kattub mõningal määral põlvkondadega, kuid ei ole kindlasti sellega piiratud. Ühel pool on need, kes on nõus natuke oma (ja enamuse) heaolu vähendama selleks, et need, kes praegu enim kannatavad, saaksid paremini elada. Teised on aga need, kes näevad, et nõutakse liiga palju ja ebamõistlikke asju. Näiteks leiavad nad, et kontoris flirtimise head küljed kaaluvad üles ohud, mis selle tavaliseks pidamisega kaasnevad.

Naistest ja edukusest

„Mõtted, mida Reet Hääl edastab, on niivõrd aegunud ja kergesti ümberlükatavad...