Seksuaalse ahistamise teema seoses #MeToo liikumisega viib sageli küsimuseni, kas ahistamiskäitumine on osa inimese instinktidest, mida tsiviliseeritud ühiskonna normid alla suruvad. Kas oleme ette määratud kaotama võitlust miljonite aastate jooksul kujunenud instinktide ja „õhukese kultuurikihi“ vahel?

Alustame teooriast. Looduslik valik säilitab vaid neid tunnuseid, mis suurendavad isendite ellujäämist või sigimisedukust. Selliseid tunnuseid nimetatakse kohasteks või adap­tiivseteks. Samas ei tähenda see, et kõik tunnused avalduvad alati parimal ja ellujäämist ning sigimisedukust suurendaval tasemel.