Filmiajakirjanikud on tavaloogika kohaselt ajakirjanikud, kes kirjutavad filmidest. Muidugi võib ka neid järjestada ja tulemus oleks ilmselt põnev. Kahjuks peaks selleks ära vaatama kõik filmid, mida nad arvustanud on, mis oleks äärmiselt kurnav. Õnneks satub Eesti ajakirjanik harva, kuid mõnikord siiski filmi ka tegelaskujuna.

Eesti filmides ei leidu ajakirjanike rolle kuigi palju. Aga tervikuna on neil põnev ühisosa, nii et neile tasub tähelepanu pöörata. Nimelt kujutatakse meedia esindajaid enam või vähem tobukestena. Nende tegutsemistahe ja uudishimu ületavad vaimsed võimed. Kuna nad väsimatult kõikvõimalikke jamasid korraldavad, on nad filmitegijaile tänulik materjal. Nagu psühhopaadid, ei ole ka ajakirjanikud hea linateose saamiseks tingimata vajalikud, kuid abiks ikka.