Peamiseks õnnetuse põhjustaks on asjaolu, et parkimiskohad on liiga kitsad.

2003. aastal nägi Eesti Standardikeskuse kehtestatud standard ette kaubanduskeskuse parkimiskoha laiuseks 260 cm. Vahepeal hakkasid eestlased hoolega suuremaid autosid ostma, keskmiselt on need nüüd 15 cm pikemad ja 8 cm laiemad kui 13 aastat tagasi.

2016. aasta kevadel sätestas Eesti Standardikeskus uued normid ja nüüd peab parkimiskoha laius olema 270 cm.

Võiks arvata, et kui standard juba loodud, siis seda ka järgitakse, aga nii lihtsalt need asjad ei käi.

„Probleem on selles, et standardite järgimine pole kohustuslik, vaid soovituslik," selgitab Eesti Liikluskindlustuse Fondi kahjuennetuse valdkonna juht Ülli Reimets viimases Ekspressis."Kohalikud omavalitsused panevad oma ehitusmäärustesse kirja, et parklate projekteerimisel ja ehitamisel tuleb järgida standardeid, aga mingeid sanktsioone riik standardi mittetäitmise puhul kehtestada ei saa.“

Vaata graafikuid Ekspressi veebiväljaandest!