Fagira D. Morti püüab avada telesatiiri Wremja kandva jõu, filmi- ja teatrinäitleja Dan Põldroosi tegelikku olemust.

Wremja on kummaline fenomen. Viimase paari aasta jooksul on see ainus saade, mida ühtviisi innukalt vaatavad „inimesed tänavalt“, rullnokad ja turuvarblased, kui ka „Kultuurne rahvas“, näiteks Areeni toimetuse liikmed. Eelmisel aastal kirjutas Barbi Pilvre 25 reas, et paljude jaoks labasena näiv Wremja annab ajastu põhisisu edasi paremini kui mõnedki televisiooni uudistesaated. Üheks Wremja maskotiks on Dan Põldroos, kes viis aastat tagasi lahkus Draamateatrist ja keda täna seostataksegi eelkõige Wremjaga. Dan ei paista ise sellest väga vaimustuses olevat, kuid ütleb siiski, et pole teinud niisuguseid rolle, mida tagantjärgi kahetseks. Ekspressi intervjuust keeldub ta keskmiselt kord päevas, kuid on pärast kolmenädalast moosimist viimaks siiski nõus kohtuma.