Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjon arutas tänavaharu nimeküsimust esimest korda mullu 19. mai koosolekul ja märkis, et tegemist on olemasoleva tänavaga, mis kulgeb A. H. Tammsaare tee garaažide, Mustika keskuse ja teiste ärihoonete vahelisel alal ning sellelt on juurdepääs peamiselt korrastamist vajavatele A. H. Tammsaare tee aadressidega kinnistutele.

Mustamäe tee ja A. H. Tammsaare tee nurgal on säilinud kaks talu: Mustamäe tee 88 Mäe talu ja selle kõrval, Mustamäe tee 90 Karjavälja talu, mille järgi sai nime ka sealne bussipeatus. Seetõttu pidas nimekomisjon sobilikuks anda tänavaharule nimi lähedal asuva Karjavälja talu järgi.

Läänepoolne lõik kõnealusest tänavaharust on hõlmatud Aiandi tänava koosseisu, kuid arvestades, et tänav on Mustamäe teest Laki tänavani tajutav ühe tervikuna, siis leidis nimekomisjon, et ka Aiandi tänava leviala tuleks muuta selliselt, et tänav lõpeks edaspidi Karjavälja tänaval.

Nimekomisjon arutas tänavaharuga seonduvat uuesti mullu 12. detsembri ja tänavu 8. veebruari koosolekutel. Mullu Detsembris toimunud koosolekul tegi nimekomisjoni esimees ettepaneku, pikendada Karjavälja tänava leviala A. H. Tammsaare tee 134b hooneni, et korrastada ka teisele poole Laki tänavat jäävate, praegu samuti A. H. Tammsaare tee järgi adresseeritud hoonete aadressid.

Tänavanime määramisest teavitati ka maaomanikke, kelle aadressi uuest tänavanimest tulenevalt muudetakse. Maaomanikelt saabus seoses Karjavälja tänava nime määramisega kolm vastuväidet. Vastuväite esitanud maaomanikule selgitati täiendavalt tänavanime määramise vajalikkust, mispeale maaomanik rohkem vastuväiteid ei esitanud.

Kaks vastuväite esitanud maaomanikku pidasid Karjavälja tänava nime liialt sarnaseks Haabersti linnaosas asuva Kaeravälja tänava nimega. Sellest tulenevalt küsis nimekomisjon tänavanimede sarnasuse kohta arvamust ka kohanimenõukogult.

Kohanimenõukogu leidis 29. märtsi koosolekul, et Karjavälja ja Kaeravälja tänava nimed on mõneti sarnased häälduselt, kuid ei ole eksitavalt sarnased. Tegemist on erineva tähendusega tänavanimedega, mis asuvad erinevates linnaosades.

Vastuväite esitanud maaomanikele edastati kohanimenõukogu arvamus ja selgitati täiendavalt tänavanime määramise vajadust. Maaomanikelt rohkem vastuväiteid ei laekunud.

Nimekomisjon esitas linnaosa valitsusele kooskõlastamiseks Karjavälja tänava nime ja ettepaneku muuta Aiandi tänava leviala. Mustamäe linnaosa valitsus kooskõlastas nimekomisjoni taotluse 30. aprillil.