Pidu oli nautimas ka hulk tuntud inimesi.

Selle kontsertlavastusega tähistas Harju maakond Eesti 100. sünnipäeva.