Kristiine linnaossa Tondi asumisse Marsi, Sõjakooli ja Sammu tänava vahelisele alale on kavandatud detailplaneeringuga 10 korterelamut. Maa-alal asub endine sõjaväelinnak, mille rajamist alustati 1910. aastal.

Juurdepääs hoonetele on planeeritud Marsi, Sõjakooli ja Sammu tänavalt. Lisaks on detailplaneeringuga kavandatud Sõjakooli tänavaga paralleelselt kulgev avalikult kasutatav tänav.

Tallinna linnavalitsuse nimekomisjon arutas tänava nimeküsimust 8. veebruari koosolekul ja pidas uue tänava äärde jääva ajaloolise tallihoone järgi sobivaimaks Talli tänava nime.

Kristiine linnaosa valitsus kooskõlastas nimekomisjoni taotluse 10. aprillil.