Kohus mõistis Paile sama karistuse, mida 7. mail toimunud istungil talle politsei taotles.

Pai endal süüd ei näe ning leiab, et tema väärteoasjas tulnuks menetlus lõpetada.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo heidab Paile ette korruptsioonivastase seaduse rikkumist seoses ametiseisundi või mõju korruptiivse kasutamisega.

Mullu märtsis vabastas Tallinna linnavalitsus Pai Tallinna Linnahalli AS-i nõukogu esimehe kohalt.

Pai vabastamise põhjus oli iseendaga sõlmitud tööleping kunstilise juhi ametikoha täitmiseks, kusjuures lepingu tingimustes ei olnud ta omaniku esindajaga kokku leppinud, leidis kohtuväline menetleja ehk politsei väärteoprotokollis.