"NO99 lõpetab ka ise kohviku pidamise, seega teatri personal väheneb ettekandjate ning kokkade võrra," ütles teatri tegevjuhst Juta Saarevet Delfile. Saareveti sõnul ei jätkata tööd osa inimestega tehnilise ja administratiivpersonali hulgast, kuid teatri kunstiline koosseis jätkab muutusteta. Saareveti sõnul pole peamiseks eesmärgiks kulude kokkuhoid, vaid soov loobuda teatritegemist otseselt mitte puudutavatest kõrvaltegevustest.

NO-teatri 2017. aasta majandusaasta aruandes seisab, et SA Teater NO99 lõpetas 2017. aasta kahjumiga, kuna mitmed festivalide külastused läksid prognoositust kallimaks ning uuslavastuste piletitulu ja restorani müügitulu osutus väiksemaks. Teatri nõukogu esimehe Kaarel Oja sõnul kaeti puuduolev summa piletitulu ülejäägiga, mis saadi 2015. aastal eduka 16 000 külastajat kogunud suurprojekti "Savisaar" müügituluga. Tänu sellele pole Oja sõnul teatril võlgnevusi.

Kultuuriministeeriumiga sõlmiti 2018 toetusleping summas 1 169 960 eurot. Teater NO99 nõukogu juhi Kaarel Oja sõnul on tegemist riigipoolse toetusega, mida antakse kõikidele teatritele tegevuskulude katteks. See sisaldab näitkes nii töötajate palka kui halduskulusid.

Tänases Eesti Päevalehes ilmus artikkel, kus märgiti, et NO99-t ei külasta piisavalt palju inimesi ja saalide täituvus on tänavu vaid 60 protsenti.