Näiteks Tartu Ülikooli üliõpilasena saad sa minna külalisüliõpilaseks Tallinna Ülikooli. Avalik-õiguslikud ülikoolid on külalisüliõpilasena õppimise kohta sõlminud lepingu. Lisaks on kõrgkoolidel ka erinevaid partnerluslepinguid. Täpsema info partnerkoolide kohta saad oma kõrgkoolist.

Kuidas külalisüliõpilaseks minnakse ning kuidas õpinguid saab arvestada?

Külalisüliõpilaseks minek ning teises koolis läbitavad ained lepitakse kõigepealt kokku oma kodukoolis ning seejärel vastuvõtvas kõrgkoolis. Kui mõlemad pooled on nõus, siis tuleb sul vastuvõtvas kõrgkoolis end ainetele registreerida ning vastavalt vastuvõtva kooli nõuetele õppes osaleda. Pärast eksamite ja arvestuste sooritamist väljastab vastuvõttev kõrgkool sulle läbitud ainete kohta tõendi. Tõendi alusel kannab koduülikooli töötaja sinu tulemused üle.

NB! Teises kõrgkoolis õppimine läheb sinu õpingute nominaalaja arvestusse.

Kas pead külalisüliõpilasena õppimise eest maksma?

Kui kõrgkoolide vahel on partnerluslepingud, siis üldjuhul üliõpilastelt külalisüliõpilasena õppimise eest lisatasu ei küsita. Kui sul on soov minna külalisüliõpilasena kõrgkooli, millega partnerluslepingut sõlmitud ei ole, siis võib teine kool võtta sinult tasu. Kuna lepingud erinevad kõrgkooliti, küsi täpset infot konkreetsest koolist.

NB! Külalisüliõpilasena õppides pead arvestama vastuvõtva kõrgkooli õppekorraldusega.

Kui palju aineid saab külalisüliõpilasena võtta?

Ka siin on kooliti erinevused. Mõnikord on koolidel ajalised piirangud külalisüliõpilasena õppimise osas (nt kaks semestrit). Samuti võib olla mahupiiranguid (nt 30 EAP). Võib ka olla, et saad kogu õpingute vältel igal semestril sooritada paar ainet külalisüliõpilasena teises kõrgkoolis. Oluline on põhjendus, miks soovid külalisüliõpilasena õppida.

Külalisüliõpilasena on sul:

  • õigus osaleda õppetöös võrdväärselt vastuvõtva kõrgkooli üliõpilastega
  • õigus kasutada raamatukogu
  • õigus elada vabade kohtade olemasolul ühiselamus
  • kohustus täita vastuvõtva kõrgkooli õppekorralduse ja sisekorra eeskirju

Külalisülikoolil on:

  • õigus piiratud osavõtjate arvu puhul eelistada oma üliõpilasi
  • õigus katkestada sinu kui külalisüliõpilase õpe, kui sa ei ole täitnud õppekorralduse ja sisekorra eeskirju
  • kohustus luua sulle kui külalisüliõpilasele tingimused sinu avalduses märgitud ainete õppimiseks
Tudengiveebi artiklid toob sinuni Tartu Ülikool