Merivälja kooli vanematekogu esindajad ja kooli hoolekogu lastevanemate esindajad saatsid linnajuhtidele ning ka haridusminister Mailis Repsile avalduse, kus märgivad, et Merivälja kooli juhtimises on täna vajalikud vältimatud muutused. "Kaasaegne koolijuhtimine ei ole koolijuhi monoloog, vaid õpilaste, õpetajate, tugispetsialistide, lastevanemate, kogukonna, linnaametnike ning linnaosajuhtide koostöö, mis põhineb vastastikusel usaldusel."

"Selles avalduses ei ole etteheited ühelegi kooli õpetajale, vaid kooli juhile tulenevalt tema praktilistes valikutes läbipaistva ja väärtuspõhise juhtimise eiramisest, soovimatusest teha koostööd ning nõrgast panusest põhihariduse viimase astme edendamisel. Mõistame, et üles ehitada täiendavat kooliastet on keeruline, kuid selle esmaseks tingimuseks on juhi sihiseade ning läbimõeldud strateegia. Me ei kahtle, et praegusel kooli juhil oli/on võimekus muudatuste elluviimiseks, mida on näidanud varasem eesmärgistatud tegevus ujula ning spordisaali valmimiseks, mida kroonis lähisugulaste töölevõtt. Kuid selle kõrval on jäänud tähelepanuta kooli ja piirkonna tegelikud vajadused põhihariduse võimaldamisel. Täna uhkeldame kooli spordisaali ja ujulaga, kuid varjame kooli ruumi- ja aineõpetajate puudust."

Lisatakse: "Me ei astunud seda sammu läbimõtlematult ega kergekäeliselt. Kuid me astusime selle sammu siiski, sest vastutame oma laste ja neile antud valikute ees. Merivälja kooli direktor K. Laanmäe on meie hinnangul kooli juhtimisel oma ametikohaga kaasnevat usaldust kuritarvitanud. Avalduses toodud probleemid ei ole tekkinud "üleöö", vaid on kestnud pikemat aega. Umbusaldamiseni ei ole viinud konkreetsed isikutevahelised pinged, vaid erinev arusaamine väärtuspõhisest juhtimisest ning selle märgilisusest. See ei jätnud meile muud võimalust, kui avaldada K. Laanmäe juhtimisele umbusaldust. "

Laanmäega seotud skandaalidest saab pikemalt lugeda Eesti Päevalehe artiklist.