Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) tegevjuhi asetäitja ja riikliku suurkiskjate töörühma liikme Andres Lillemäe sõnul on meie metsades vähemalt 200 hunti. „Juba jahihooaja alguses tundus jahimeestele, et huntide arvukus on ulukiseire poolt alla hinnatud,“ selgitas Lillemäe.

„Selleks, et seda väidet kontrollida, viisime jaanuaris ja veebruaris läbi üle-eestilise arvukuse hindamise,“ ütles Lillemäe „Tulemused saime kätte märtsi alguseks ja tänaseks on need põhjalikult analüüsitud ja korrigeeritud. Hindamisel saime pisut üle 200 hundi, mis ületab ulukiseirajate hinnangut kaks korda,“ lisas Lillemäe.

Jahimeeste hinnangul võisid arvukuse hindamise vead tulla sellest, et seda tehti enne lumekatte saabumist, mil ongi raske ulukeid täpselt lugeda. Nüüd, kus kogu riiki katab lumekate, on jälgede järgi huntide arvu kergem kindlaks teha.

Läänemaa hundijahi koordinaatori ja jahindusnõukogu liikme Hugo Petersoni arvates on Läänemaal huntide arvukus olnud tunduvalt suurem ulukiseire poolt pakutust. Sellele juhtis ta tähelepanu juba lumikatte tekkimisel. „Ulukiseirele hundiarvukuse deklareerimisel lähtusin konkreetsetest jälgedest kindlates piirkondades,“ selgitas Peterson.

„Suure asustustiheduse tõenduseks on fakt, et Läänemaal kütiti ca 100 000 hektarilt 20 hunti,“ ütles Peterson. „Kurb on tõdeda, et ulukiseire ei usalda täna üldse jahimehi ja meie kogemust“.