Sama käskkirjaga andis president kindralmajori auastme ka brigaadikindral Indrek Sirelile.

Martin Herem on alates 15. juulist 2016 kaitseväe peastaabi ülem. Kaitseminister Jüri Luik tegi jaanuaris valitsusele ettepaneku nimetada Herem järgmiseks kaitseväe juhatajaks.

Indrek Sirel on alates 18. juulist 2016 kaitseväe juhataja asetäitja.