LML Ida-Euroopa piirkonna asepresidendina osales kohtumisel Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Viilma, kes paavst Franciscust tervitades jagas oma rõõmu ja tänu paavsti eesseisva visiidi üle Eestisse ja teistesse Balti riikidesse eeloleva aasta sügisel. Paavst Franciscus vastas, et peame ühiselt palvetama selle visiidi õnnestumise pärast ning palus peapiiskoppi hoida paavsti ennast eraldi oma palvetes.

Luterlik Maailmaliit, mille asutajaliige aastast 1947 on ka EELK on Rooma-Katoliku kirikuga pidanud ühiseid läbirääkimisi juba viiskümmend aastat ning selle aja jooksul on jõutud alla kirjutada mitmele teineteisemõistmist rõhutavale dokumendile. Dialoog täieliku ühtsuse ja ka armulauaosaduseni jõudmiseks luterlaste ja katoliiklaste vahel jätkub ning järgmisel aastal loodetakse jõuda lõpule dokumendiga, mis kõneleb ristimisest ja ühtsuses kasvamisest.