Vastavalt valitsuse 6. detsembri otsusele korraldab kaitsevägi 6. detsembrist 10. detsembrini 2017 lisaõppekogunemise Okas, millega kutsutakse teenistusse 1. jalaväebrigaadi 13. jalaväepataljoni reservväelased. Kokku kutsutakse teenistusse 669 reservväelast.

Kaitseväelased pidid kohale ilmuma täna kella üheksaks Jõhvi linnakusse.