Eeltoodust tulenevalt esitas linnapea linnavalitsusele ettepaneku määrata uue ameti juhataja ametisse nimetamiseni Spordi- ja Noorsooameti juhataja ülesannete täitjaks ameti juhataja asetäitja Ain Kivi.