Kui näiteks Tartus sadas õhtul isegi lund, siis Kuressaares tuli trotsida paduvihma.

Ent üritust see siiski ei rikkunud - lisaks tulede süütamisele lauldi ja tantsiti.