Õppus algas eile kell kuus õhtul ning väljaõppele reaalsuse lisamiseks kasutatakse kuni täna õhtul kella üheksani imitatsioonivahenditena paukpadruneid, suitsu ja käsigranaatide imitatsioone.

Kaitseliidu teatel ei takista õppus elanike ja autoliikluse vaba liikumist. Kogu õppuse vältel ei sisene kaitseliitlased eravaldustesse, vaid tegutsevad ainult riigi- või omavalitsuse omandis olevatel maa-aladel või eelnevalt kooskõlastatud objektidel ja maa-aladel. Kaitseliitlased osalevad õppusel välivormis ja eraldusmärkidega. Õppusel osaleb ligi 400 kaitseliitlast.

Linnaelanikel palutakse mitte uudistama minna ja lasta tegevliikmetel õppus segamatult läbi viia. Õppus ei kujuta ohtu osavõtjatele ega elanikele. Tegu ei ole demonstratsioonesinemisega, vaid osaga väljaõppest, ja ootame kohalike elanike poolt mõistvat suhtumist.

Õppuse läbiviimine on kooskõlastatud Tallinna linnavalitsuse, Politsei- ja Piirivalveametiga ja Keskkonnaametiga.