35st Seaman Guard Ohio pardal 2013. aastal kinni võetud laevakaitsjast 12 olid indialased. Neid esindav Muthusamy ütles, et peale eilset Madrase kõrgema kohtu Madurai haru otsust mehed õigeks mõista on prokuatuuril kolm kuud edasikaebuse tegemiseks. Selle kolme kuu jooksul ei saa mehed kuhugi minna.

Kui aga prokuratuur teatab, et nemad edasikaebust ei esita, on mehed Muthusamy sõnul kohe vabad lahkuma.

Kui ikkagi tuleb edasikaebus, on võimatu öelda, kui kaua India ülemkohus seda arutab, sest see sõltub iga juhtumi omapärast. Samuti on keeruline öelda, kas prokuratuur teeb edasikaebuse või mitte. Ta arvas, et pigem ei tee, aga ta ei välistanud edasikaebuse võimalust.

Delfiga kõnelenud India Tamil nadu piirkonna ühe suurema lehe The Hindu reporter märkis, et prokuröridel kulub tavaliselt selliste otsuste uuesti läbivaatamiseks ja otsuse tegemiseks üks kuni kaks kuud.

India Tamil Nadu osariigi politsei arreteeris 35 laevakaitsjat, sealhulgas 14 Eesti kodanikku, 2013. aasta oktoobris. Meeskonnale esitati süüdistus ebaseaduslikus tankimises, ebaseaduslikus relvade käitlemises ja ebaseaduslikus India territoriaalvetesse sisenemises.

Vahepeal vabastati laevakaitsjad kautsjoni eest ja 2014. aasta juulis tunnistas Tamil Nadu osariigi kohus neile esitatud süüdistused alusetuks. Sama aasta septembris kaebas India politsei juhtumi edasi India ülemkohtusse. Aasta hiljem saatis ülemkohus laevakaitsjate kohtuasja tagasi Tamil Nadu osariigi kõrgeimasse kohtusse, kus nad mõisteti 2016. aasta alguses viieks aastaks vangi.