Rahvusvahelisel naistevastase vägivalla vastu võitlemise päeval toimunud aktsiooniga väljendati solidaarsust nende naistega, kes on kannatanud või kannatavad vägivalla käes või on kogenud seksuaalset ahistamist.

"ÜRO andmetel on iga kolmas naine maailmas oma elu vältel kogenud vägivalda. Eestis on iga viies naine saanud tunda rusikat või seksuaalset vägivalda. Meie eesmärk on, et Eesti naiste elus ei oleks kohta toorel jõul," ütles riigikogu liige ja naiskogu Kadri Tallinna Piirkonna esinaine Marianne Mikko (SDE).

"Turvaline saab olla ainult see ühiskond, kus vägivallal pole kohta ega õigustust,” sõnas ta ning tunnustas ka sügisel Istanbuli konventsiooni ratifitseerinud Riigikogu. “Mul on hea meel, et ka Eesti kuulub nende riikide sekka, kes mitte üksnes ei räägi sellest, et vägivald on halb, vaid on andnud lubaduse sellega võidelda," lisas Mikko.