"Äridelegatsioonide visiidid Eestile olulistesse riikidesse on vajalikud, et aidata Eesti ettevõtjatel edendada eksporti ning hoogustada välisinvesteeringuid Eestisse. Poliitikute osalemine taolistel visiitidel või EAS-i korraldatud üritustel on osa äridiplomaatiast," märgib Ratas.

"EAS-i visiitide programmide ja äridelegatsioonide koosseisude koostamist Eestile olulistesse sihtkohtadesse korraldab eeskätt EAS, arvestades maksimaalselt Eesti huve ja eelarvelisi võimalusi. EAS on alati olnud avatud ettepanekutele erinevatelt osapooltelt, sh poliitikutelt, organisatsioonidelt ja riigiasutustelt, kes on ettevõtluskeskkonnaga laiemalt või mõne konkreetse visiidi või üritusega seotud."

"Kuidas te suhtute EAS-i avaldusse, et nad on ka edaspidi valmis võtma delegatsiooni koosseisu Taavi Rõivast, kes käitus ebaväärikalt ja kahjustas Eesti mainet," uuris Põlluaas.

"Viitan eelpool antud vastusele, et EAS-i ärivisiitide delegatsioonid koostab EAS, lähtuvalt ärivisiitide eesmärgist, võimalustest ja muudest olulistest kaalutlustest," märgib Ratas.

"Iga riigikogu liige peaks oma käitumises ja tegevustes lähtuma riigikogu juhatuse ja fraktsioonide esindajate poolt 17. detsembril 2014. aastal heaks kiidetud riigikogu liikme hea tava põhimõtetest. Taavi Rõivas on avaldanud kahetsust ja taandunud riigikogu aseesimehe ametist."