"Aktiivne arvutikasutaja peaks ajakohastama oma arvuti operatsioonisüsteemi (Windows, Apple OSX, Linux) regulaarselt ning jälgima ka seda, mida tootja ise soovitab. Tehnika areneb pidevalt, mistõttu tuleb ka oma seadmeid ajakohastada, et need vastaksid nii turvanõuetele kui ka toimiksid koos teiste seadmete ja süsteemidega nagu näiteks ID-kaart," selgitas Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) eID ekspert-nõunik Mark Erlich.

RIA pressiesindaja Helen Uldrichi sõnul ei tähenda see aga seda, et vanemat operatsioonisüsteemi kasutades ID-kaardi koheselt lukustab. "See on soovituslik, et inimesed, eriti aktiivsed arvutikasutajad, oma operatsioonisüsteeme pidevalt uuendaksid," sõnas Uldrich ja lisas, et uuendatud süsteemid on ka palju turvalisemad.

Probleemideta toetavad ID-kaardi uuendamist järgnevad operatsioonisüsteemid:

  • Windows 7 SP1 32bit ja 64bit
  • Windows 8.1 32bit ja 64bit
  • Windows 10 32bit ja 64bit
  • Mac OS X 10.11, 10.12, 10.13 (ainult Intel)
  • Ubuntu 16.04 (LTS) 32bit ja 64bit, 17.04 32bit ja 64bit,
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2016

Tänaseks on ID-kaardi uuendanud üle 166 000 inimese. Suuremal osal ei ole kaardi kasutamisel tõrkeid tekkinud, ent üksikutel on jäänud enda kasutuses olev arvuti ajakohastamata ning vananenud operatsioonisüsteemid on takistanud ID-kaardi kasutamist või on kaardi lukustanud. Selliseid lukustatud kaarte on teadaolevalt 30 ringis. Kaardi taasavamiseks tuleb pöörduda lähimasse Politsei- ja Piirivalveameti teenindusse.