Andrei Novikov pääses Riigikokku Mihhail Kõlvarti asendusliikmena. Samas ringkonnas kandideerinud Karin Tammemägi on aga asendusliikmete pingereas järgmine.

Tammemägi on varasemalt pidanud Põhja-Tallinna linnaosavanema ametikohta, kust ta vabastati toonase linnapea kohusetäitja Taavi Aasa põhjendatud ettepanekul.

Nimelt olevat töökliima halb, mille taga on Tammemägi ja asetäitja Priit Kutseri vaheline konflikt.

Tammemägi on andnud tunnistusi ka Edgar Savisaare kohtuasjas.

2014. aasta oktoobris tegi Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon Tammemägile ettekirjutuse, millega kohustas teda tagastama keelatud annetuse tagastamist Tallinna linnale. Nimelt reklaamis ta end linnale kuulunud 268,8 euro eest valimiseelsel perioodil. Tammemägi kaebas otsuse edasi, kuid seda ei rahuldatud ning ta pidi maksma linnale kõnealuse summa tagasi.

Kas Tammemägi riigikokku ka läheb, pole veel teada, sest telefoni teel jäi ta tabamatuks.