Koosolek algas täna kell 10.30 ja on nii-öelda vaba mikrofoni formaadis ehk töötajad saavad oma muredest rääkida ja aru pärida. Tõsi, koosolek on suletud - Delfi uuris, kas võiks seda jälgida ja kajastada, aga vastus oli eitav.

ERRi kommunikatsioonispetsialist Silver Kuusik ütles pärast üldkoosolekut arutelu sisu üle huvi tundnud Delfi ajakirjanikule, et tegemist on ERRi siseasjaga. Küsimusele, kas ERRi töötajad uurisid juhtkonnalt ka uudistetoimetuse struktuurimuudatuste kohta, vastas Kuusik, et kõne all olid kõik aktuaalsed olevad teemad.

Kuusik lisas, et koosolekul suuri vastuolusid ei tekkinud ja üldkoosolek pole formaat, kus probleemidele detailseid lahendusi pakutakse.

Koosolekujärgse lühiintervjuu jaoks juhatuse esimees Erik Roose aega ei leidnud.

Üldkoosoleku ja uudistetoimetuses tehtavate muudatuste sisu puudutavatele küsimustele, mille Delfi e-kirja teel edastas, vastas kommunikatsioonispetsialist sisuliselt samamoodi. "Tegemist oli tavapärase üldkoosolekuga, kus arutatakse puhtalt organisatsioonisiseseid tööalaseid küsimusi. Sellised koosolekud toimuvad regulaarselt ja koosolekus midagi erakorralist või tavapäratut ei ole," kinnitas Kuusik.

Sisetülid jõudsid avalikkuse ette, kui ootamatult koondati kauaaegne uudisteankur Kadri Hinrikus. Viimastel nädalatel on juttu ka tulevasest koondamisest, ent midagi konkreetset pole öeldud.

Ringhäälingunõukogu sai 12-lt "Aktuaalse kaamera" töötajalt ka pöördumise, samuti on "AK" kollektiivi puhul pidevad erakorralised koosolekud.